گذری بر تاریخچه و پیشینه

گالری هوشنگ نقره چی و پسران در سال 1325 تحت عنوان کنتوار نقره به سرپرستی حاج علی اکبر نقره چی و حاج مرتضی مظفریان آغاز به کار کرد. پس از آن در سال 1346 با عنوان فروشگاه علی بابا علی اکبر نقره چی و پسران به فروش و صادرات انواع ظروف و مصنوعات نقره مبادرت ورزید.

گالری نقره چی و پسران از سال 1365 با نام هوشنگ نقره چی و پسران در امر تولید و فروش مصنوعات نقره که ساخته دست هنرمندان شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، زنجان و دیگر شهرهای کشور عزیزمان است به این حرفه ادامه داده است. اینک با تجربه ای بیش از 5 دهه، در امر تولید و ساخت انواع مصنوعات نقره با عیار استاندارد در خدمت مشتریان عزیز می باشیم.

 

دانستنی های نقره

نام نقره Silver از واژه لاتین (argentums) و واژه آنگلوساكسونی Seolforsiolfur به معنای نقره گرفته شده است. واژه Silver حداقل در 14 زبان زنده دنیا مشابه است. عنصر نقره در كانی ها و به شكلآزاد یافت می شود و از نظر فراوانی در پوسته زمین 00001/0 % می باشد.

گالری

افتخارات و دستاوردها